Skåneländska Gastronomiska Akademiens tillblivelse

Akademien bildades som ett resultat av symposiet om Skånsk mat på Grand Hotel i Lund den 2 – 3 februari 1993, eftersom jag som initiativtagare och ledningsgruppen hade samlat expertisen inom området. Ledamöterna och deras kompetensområden valdes ut ifrån symposiets föredragshållare och dessa kompletterades senare med personer med andra kompetensområden så att totalantalet blev 23 stycken. Själva stiftandet gjordes av symposiets ledningsgrupp bestående av ordförande fil dr Sven-Olle R Olsson, vice ordförande kocken Helmut Prössel, sekreterare etnologen docent Anders Salomonsson och kassör restauratör Claes Woelfer på hösten 1992 och stadfästandet blev den 3 februari 1993 efter symposiets avslutande i Lund.

Bakgrunden till det hela var att så sent som på 1980-talet hade vi i Sverige inget större intresse för vår egen genuina matkultur medan man utomlands hade börjat bli medveten om regionala matkulturers värden. Naturlig var då att fråga sig: ”Vad är skånsk mat och matkultur och hur skiljer den sig från andra områden?” Genom många personliga kontakter och framför allt genom Etnologiska institutionen under professor Nils-Arvid Bringéus ledning klarnade begreppen och jag lyckades samla expertena till en satsning på ett skånskt matsymposium, som blev mycket lyckat. Även det stora problemet med tillräckliga sponsormedel lyckades liksom materialets publicering i boken: ”Hyllning till Madariget, Hävd – Humor – Hälsa – Husmanskost. Red Åke Werdenfels. Skåneländska Gastronomiska Akademien, 1994, 187 sidor.” Boken ger en bred översikt av skånsk matkultur med fylliga referenser. Därefter fortsatte Akademien därefter med mångahanda olika symposieämnen.

Det var klart från början att Akademien skall arbeta på vetenskaplig grund både ur naturvetenskapliga, humanistiska och diverse praktiska aspekter och att den skall omfatta Skåneland eller gamla Östdanmark lika med Skåne, Blekinge, Halland och Bornholm, eftersom detta område har en egen kulturhistorisk tradition.
Vår definition av Gastronomi är : ”Allt som har med mat och dryck att göra” eller ”Maten och måltidens vetenskap och konst.”

Sven-Olle R Olsson fil dr, preses hc, eller hederspreses

 1993

 Läs mer om Bakgrund och Historik